نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

لایکو پشت موکتی ۱۰۰

۶۵.۰۰۰ تومان

لایکو پشت موکتی یا بتا

لایکو پشت موکتی 100

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

لایکو بتا یا پشت موکتی

بیشترین مصرف در صنعت مبلمان را دارد ،حالت پف روی پارچه ایجاد می کند و به وسیله چرخکاری می توان روی آن را طرح و شکل دلخواه برش و تولید کرد و یکی از کاربردهای دیگر آن می توان به کارایی آن در تشک های دوبله اشاره کرد که روی اسفنج با چسب تولید میشود اشاره کرد که تیزی کار گرفته می شود .

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. در هر خاور حدودا 40 رول جای می گیرد.

لایکو پشت موکتی ۲۰۰

۶۵.۰۰۰ تومان

لایکو پشت موکتی یا بتا

لایکو پشت موکتی 200

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

لایکو بتا یا پشت موکتی

بیشترین مصرف در صنعت مبلمان را دارد ،حالت پف روی پارچه ایجاد می کند و به وسیله چرخکاری می توان روی آن را طرح و شکل دلخواه برش و تولید کرد و یکی از کاربردهای دیگر آن می توان به کارایی آن در تشک های دوبله اشاره کرد که روی اسفنج با چسب تولید میشود اشاره کرد که تیزی کار گرفته می شود .

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. در هر خاور حدودا 40 رول جای می گیرد.

لایکو پشت موکتی ۳۰۰

۰ تومان

لایکو پشت موکتی یا بتا

لایکو پشت موکتی 300

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

لایکو بتا یا پشت موکتی

بیشترین مصرف در صنعت مبلمان را دارد ،حالت پف روی پارچه ایجاد می کند و به وسیله چرخکاری می توان روی آن را طرح و شکل دلخواه برش و تولید کرد و یکی از کاربردهای دیگر آن می توان به کارایی آن در تشک های دوبله اشاره کرد که روی اسفنج با چسب تولید میشود اشاره کرد که تیزی کار گرفته می شود .

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. در هر خاور حدودا 40 رول جای می گیرد.

لایکو مبلی ساده ۱۰۰

۵۸.۰۰۰ تومان

لایکو مبلی ساده 100

لایکو مبلی ساده

لایکو مبلی سایز 100

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول از 50 سانتی متر تا 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است و حالتی سفت و برگشت پدیر دارد
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. قابل استفاده در کاپشن ، پتو و لحاف می باشد. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. معمولا در هر خاور 40 رول لایکو جای می گیرد.

لایکو مبلی ساده ۲۰۰

۵۸.۰۰۰ تومان

لایکو مبلی ساده

لایکو مبلی سایز 200

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول از 50 سانتی متر تا 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. قابل استفاده در کاپشن ، پتو و لحاف می باشد. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. معمولا در هر خاور 40 رول لایکو جای می گیرد.

لایکو مبلی ساده ۳۰۰

۵۸.۰۰۰ تومان

لایکو مبلی ساده

لایکو مبلی سایز 300

لایکو چیست؟

لایکو یا لایی مبل از الیافی تشکیل شده است که بر روی سطوحی از مبل کشیده می شود که باعث ضافی آن سطوح شده است و از نا صافی آن جلوگیری میکند.

کاربرد لایکو

ایجاد سطوح صاف در مبلمان عایق فوم و اسفنج باعث طول عمر فوم و اسفنج می شود

گرماژ لایکو

لایکو در دانسیته های مختلف وجود دارد در گرماژهای مختلف از 15 گرم به بالا قابل تولید می باشد ، عرض محصول از 50 سانتی متر تا 2.5 متر و هر رول آن تفریبا 30 متر می باشد.
ساختار لایکو
لایکو از الیاف و چسب بایکو تشکیل شده است
موارد استفاده
قابل استفاده در دسته ، پشتی و کف مبلمان است. قابل استفاده در کاپشن ، پتو و لحاف می باشد. لایی مانع از چروک شدن و سر خوردن پارچه از روی مبلمان می شود
اوازم مبل سینا-پخش سینا-ابزار سینا
لوازم مبل سینا آماده ارائه و پخش انواع لایی مبل می باشد و ارسال به سراسر کشور را دارد. معمولا در هر خاور 40 رول لایکو جای می گیرد.