نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

دنباله باد

۳۲۰ تومان

دنباله باد

دنباله باد کوپلینگ

این روزها پیستوله از ابزارهایی است که با کمپرسور باد کار کرده وسرعت بسیار زیادی در پاشش مواد دارد.اتصالات این دستگاه بادی نیز بسیار مهم هستند و باید از جنس مرغوب بوده ومقاومت در برابر ضربه وفشار باد داشته باشند. شلنگ انتقال دهندباد نیز بدون نشتی وسوراخ بوده تا فشار هوا یکسان ویکنواختی را انتقال دهد.در بین اتصال ابتدا کمپرسور تا انتهایی که به پیستوله میرسد باید از بست ها واتصالات فلزی ومستحکمی استفاده نمود. کوپلینگ یا دنباله باد از محصولات بسیار کاربردی ومصرفی در کارگاه های استفاده کننده از ابزار های بادی  می باشد. دنباله باد یا کوپلینگ جهت اتصال نری به مادگی سر شلنگ باد قرار می گیرد. انتهای پیستوله ها را به این دنباله ها متصل کرده ودر مادگی قرار داده تا ثابت شود . جنس این محصول فلزی وبدون خوردگی ومقاوم بوده .ضد آب وزنگ زدگی میباشد.

جنس دنباله باد کوپلینگ

فلزی ضد آب با مقاومت در برابر فشار باد مستحکم در برابر ضربه از اتصالات پنوماتیک می باشد.

دنباله باد کوپلینگ

دنباله باد کوپلینگ

این روزها پیستوله از ابزارهایی است که با کمپرسور باد کار کرده وسرعت بسیار زیادی در پاشش مواد دارد.اتصالات این دستگاه بادی نیز بسیار مهم هستند و باید از جنس مرغوب بوده ومقاومت در برابر ضربه وفشار باد داشته باشند. شلنگ انتقال دهندباد نیز بدون نشتی وسوراخ بوده تا فشار هوا یکسان ویکنواختی را انتقال دهد.در بین اتصال ابتدا کمپرسور تا انتهایی که به پیستوله میرسد باید از بست ها واتصالات فلزی ومستحکمی استفاده نمود. کوپلینگ یا دنباله باد از محصولات بسیار کاربردی ومصرفی در کارگاه های استفاده کننده از ابزار های بادی  می باشد. دنباله باد یا کوپلینگ جهت اتصال نری به مادگی سر شلنگ باد قرار می گیرد. انتهای پیستوله ها را به این دنباله ها متصل کرده ودر مادگی قرار داده تا ثابت شود . جنس این محصول فلزی وبدون خوردگی ومقاوم بوده .ضد آب وزنگ زدگی میباشد.

جنس دنباله باد کوپلینگ

فلزی ضد آب با مقاومت در برابر فشار باد مستحکم در برابر ضربه