نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوزن مبلی آلفا سایز ۴

۱.۰۶۹.۴۲۵ تومان

سوزن مبلی آلفا سایز 4

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

سوزن مبلی سایز 4

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده در هر کارتن سوزن 4 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد

سوزن مبلی آلفا سایز ۶

۸۶۸.۷۷۰ تومان

سوزن مبلی آلفا سایز 6

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

سوزن مبلی سایز 6

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده در هر کارتن سوزن 6 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد

سوزن مبلی آلفا سایز ۸

۷۷۱.۷۵۰ تومان

سوزن مبلی آلفا سایز 8

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده قیمت سوزن 8 تا 16 یکی می باشد در هر کارتن سوزن 8 تا 16 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد