مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

نوار کش arax

تومان۳.۵۰۰تومان۱۰.۲۰۰

نام محصول: نوار کش arax

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 1 تا 5  خط
 2. سایز: 48 تا 65 میلی متر
 3. رنگ های سبز، آبی، قرمز، مشکی
 4. میزان کشسانی نوار کش: 60 تا 70 درصد
 5. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 6. بسته بندی: 4 تا 5  رول 60 تا 100 متری

نوار کش SW5-1000

تومان۴.۸۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-1000

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 5 خط
 2. کد محصول: SW5-1000
 3. سایز: 49 و 51 میلیمتر
 4. زمینه سبز با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 100 متری
 8. بافته شده از: نخ pp

نوار کش SW5-1200

تومان۵.۴۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-1200

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 3 خط
 2. کد محصول: SW5-1200
 3. سایز: 49 و 51 میلیمتر
 4. زمینه سبز با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 100 متری
 8. بافته شده از: نخ pp

نوار کش SW5-1600

تومان۶.۹۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-1600

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 5 خط
 2. کد محصول: SW5-1600
 3. سایز: 50 میلی متر
 4. زمینه سبز با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 4 رول 80 متری
 8. بافته شده از: نخ BCF

نوار کش SW5-1800

تومان۶.۵۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-1800

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 4 خط
 2. کد محصول: SW5-1600
 3. سایز: 65 میلی متر
 4. زمینه آبی با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 4 رول 100 متری
 8. بافته شده از: نخ BCF

نوار کش SW5-2000

تومان۸.۳۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-2000

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 1 خط
 2. کد محصول: SW5-2000
 3. سایز: 50 میلی متر
 4. زمینه مشکی با خطوط سبز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 80 متری
 8. بافته شده از: نخ BCF

نوار کش SW5-2300

تومان۸.۵۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-2300

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 1 خط
 2. کد محصول: SW5-2300
 3. سایز: 55 میلی متر
 4. زمینه سبز با خط های قرمز و آبی
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 80 متری

نوار کش SW5-2500

تومان۹.۳۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-2500

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 4 خط
 2. کد محصول: SW5-2500
 3. سایز: 65 میلی متر
 4. زمینه سبز با خط های مشکی
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 4 رول 80 متری

نوار کش SW5-2800

تومان۹.۴۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-2800

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 1 خط
 2. کد محصول: SW5-2800
 3. سایز: 55 میلی متر
 4. زمینه مشکی با خط های قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 70 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 80 متری

نوار کش SW5-3000

تومان۱۰.۲۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-3000

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 1 خط
 2. کد محصول: SW5-3000
 3. سایز: 55 میلی متر
 4. زمینه قرمز با خط های مشکی
 5. میزان کشسانی نوار کش: 70 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 60 متری

نوار کش SW5-700

تومان۳.۵۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-700

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 4 خط
 2. کد محصول: SW5-700
 3. سایز: 48 و 50 میلیمتر
 4. زمینه آبی با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 45 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 100 متری
 8. بافته شده از: نخ pp

نوار کش SW5-800

تومان۳.۹۰۰

نام محصول: نوار کش SW5-800

مشخصات محصول:

 1. نوار کش 5 خط
 2. کد محصول: SW5-800
 3. سایز: 49 و 51 میلیمتر
 4. زمینه آبی با خطوط قرمز
 5. میزان کشسانی نوار کش: 60 درصد
 6. جنس: 40 درصد لاتکس و 60 درصد نخ
 7. بسته بندی: 5 رول 100 متری
 8. بافته شده از: نخ cf