نمایشگاه مبلمان منزل

شرکت در بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

شرکت لوازم مبل سینا شرکت در بیست و هفتمین نمایشگاه مبلمان با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده تنها پخش کننده لوازم مبلمان در این نمایشگاه بود

هدف از حضور در این نمایشگاه ارایه ملزومات مبلمان تولید مبلمان بوده است

و همچنین نمایش جدید ترین محصولات از گروه بازرگانی ملزومات مبلمان است

از شرکت کنندگا در این نمایشگاه شرکت کنندگان و تولید کنندگان مبلمان بزرگ کشور هستد

شرکت نیلپر -کم جا چوب -مبل آرته – مبل سلامی- مبل اعتماد- مبل یاشیل -مبل سیلا- و…

عکس های مربوط به نمایشگاه مبلمان منزل

بازرگانی ملزومات مبل

یراق آلات مبل

 

نمایشگاه مبلمان (10)نمایشگاه مبلمان (9)نمایشگاه مبلمان (8)نمایشگاه مبلمان (7)نمایشگاه مبلمان (6)نمایشگاه مبلمان (5)نمایشگاه مبلمان (4)ملزومات مبلنمایشگاه مبلمان (12)نمایشگاه مبلمان (11)نمایشگاه مبلمان (1)ملزومات مبلبودندملزومات مبل