نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه های بین المللی مبل ۱۳۹۷

نمایشگاه های بین المللی مبل ۱۳۹۷

نمایشگاه های بین المللی مبل 1397

نمایشگاه های بین المللی مبل ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللینمایشگاه بین المللیلوازم مبل سینا

حضور در نمایشگاه های بین المللی مبلمان و یراق آلات

لوازم مبل سینا در سال ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی مبلمان هافکس به عنوان اولین تامین کننده ملزومات مبلمان در نمایشگاه حضور یافت و با نمایش جدید ترین ابزار آلات در زمینه تولید مبلمان تحولی در صنعت تولید مبلمان را ایجاد نمود.

نمایشگاه های بین المللی مبل ۱۳۹۷ و در پی آن در سال ۱۳۹۸ با حضور در دو نمایشگاه بین المللی مبلمان و نمایشگاه یراق آلات سعی بر این داشت که تولید کنندگان صنایع چوبی را با جدید ترین ابزار و یراق آلات مبلمان و تولیدات داخلی ، که بسیاری ازاین  یراق آلات تولید لوازم مبل سینا می باشد آشنا و خدمتی برای صنف تولید مبلمان ارائه کرده باشد.